TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU
DERNEK BAŞKANI

Dr. Esra Kaytan Sağlam

BAŞKAN YARDIMCISI

Dr. Yavuz Anacak

BİR ÖNCEKİ DÖNEM BAŞKANI

Dr. Serdar Özkök

GENEL SEKRETER

Dr. Uğur Selek

SAYMAN

Dr. Fulya Ağaoğlu

ÜYELER

Dr. Halil Akbörü
Dr. Müge Akmansu
Dr. Mine Genç
Dr. İlknur Bilkay Görken
Dr. Nilgün Özbek Okumuş
Dr. Gökhan Özyiğit

KONGRE BİLİMSEL KURULU
KONGRE BAŞKANI

Dr. Esra Kaytan Sağlam

UROK 2018 BİLİMSEL SEKRETERİ

Dr. Gökhan Özyiğit

ÇALIŞMA GRUBU BAŞKANI

Dr. Serap Akyürek

ÇALIŞMA GRUBU BAŞKANI

Dr. Nuran Beşe

ÇALIŞMA GRUBU BAŞKANI

Dr. Yıldız Güney

ÇALIŞMA GRUBU BAŞKANI

Dr. Şefik İğdem

ÇALIŞMA GRUBU BAŞKANI

Dr. Serra Kamer

ÇALIŞMA GRUBU BAŞKANI

Dr. Murat Okutan

ÇALIŞMA GRUBU BAŞKANI

Dr. Kaan Oysul

ÇALIŞMA GRUBU BAŞKANI

Dr. Fazilet Öner Dinçbaş

ÇALIŞMA GRUBU BAŞKANI

Dr. Deniz Yalman

ÇALIŞMA GRUBU BAŞKANI

Dr. Ferah Yıldız

KONGRE DÜZENLEME KURULU
KONGRE BAŞKANI

Dr. Esra Kaytan Sağlam

UROK 2018 SEKRETERİ

Dr. Hüseyin Cem ÖNAL

ÜYELER

Dr. Melek Gamze AKSU DALMAZ
Dr. Fundagül ANDİÇ
Dr. Şükran ÇELİKARSLAN ŞENYÜREK
Dr. Funda ÇUKURÇAYIR
Dr. Mine GENÇ
Dr. Vildan KAYA
Dr. Aylin Fidan KORCUM
Dr. Ahmet KÜÇÜK
Dr. Selahattin MENTEŞ
Dr. Meltem NALÇA ANDRIEU
Dr. Ezgi OYMAK
Dr. Meltem SERİN
Dr. Erkan TOPKAN