Defne Yaprağı 28.04.2018 08:20 - 10:00 Panel
Tümör Konseyi ve Sözel Bildiriler - Pediatrik Tümörler
ModeratörAyşenur Demiral
Tartışmacılar: Mehmet Kantar, Ahmet Çelik, Yeşim Ertan, Sinan Hoca
-Nöroblastom
-Wilms Tümörü
-Günümüzde tüm akciğer ve batın ışınlama teknikleri
-3 Sözel bildiri
Pamuk Kozası 28.04.2018 08:20 - 10:00 Panel
Tümör Konseyi ve Sözel Bildiriler - Jinekolojik Kanserler
Moderatör: Diclehan Kılıç
Tartışmacılar: Melis GültekinKunter Yüce, Alp Usubütün, Fatih Biltekin

-Endometrium kanseri
-Vulva kanseri
-Jinekolojik kanserlerde 3D brakiterapi uygulamaları
-3 Sözel bildiri
Portakal Çiçeği 28.04.2018 08:20 - 10:00 Panel
Tümör Konseyi ve Sözel Bildiriler - Torasik Tümörler
Moderatör: Erkan Topkan
Tartışmacılar: Alper Fındıkçıoğlu, Hüseyin Mertsoylu, Cüneyt Türkmen, Güngör Aslan
-Küçük hücreli dışı akciğer kanseri
-Malign plevral mezotelyoma
-3 Sözel bildiri
Portakal Çiçeği 28.04.2018 10:30 - 11:30 Konferans
New Horizons in Radiation Oncology

Oturum Başkanları: Murat Beyzadeoğlu, Mustafa Ünsal

Biological Rational of Combining Immunotherapy Plus Radiation
James Welsh

SBRT in NSCLC
Ben J. Slotman

Defne Yaprağı 28.04.2018 13:30 - 14:30 Panel
Panel - Hematolojik tümörler
Oturum Başkanı: Eray Karahacıoğlu
-Tutulmuş bölge RT
Eda Yirmibeşoğlu Erkal
-Ekstranodal lenfomalarda RT teknikleri (Mide, SSS, Testis)
Meral Kurt
-Cilt lenfomaları (Tüm cilt elektron tedavisi)
Ömer Sağer
-Tüm cilt elektron ışınlaması prensipleri ve uygulamaları-Foton ışınlarıyla da tüm cilt ışınlanabilir mi?
Murat Köylü
Pamuk Kozası 28.04.2018 13:30 - 14:30 Panel
KARŞIT GÖRÜŞ: Lokal İleri Evre Serviks Kanserinde 3B-Brakiterapi Her Derde Devadır
Moderatör: Işık Aslay
-Evet
Ferah Yıldız
-Hayır, SBRT’nin de yeri vardır.
Zümre Alıcıkuş
-Medikal Fizik
Halil Küçücük
Portakal Çiçeği 28.04.2018 13:30 - 14:30 Panel
PANEL: Torasik Tümörler
Oturum Başkanları: Süleyman Altun, Durmuş Etiz
-Akciğer kanserinde hedefe yönelik ajanlar/RT birlikteliği
Güler Yavaş
-N2 hastalık cerrahi yeri artıyor mu?
Ayten Kayı Cangır
-Solunum izlem sistemleri RT katkısı nedir?
Nazmiye Dönmez Kesen
Defne Yaprağı 28.04.2018 16:00 - 17:00 Panel
PANEL: Erişkinlerde Görülen Çocukluk Çağı Tümörleri
Oturum Başkanı: Dilek Öztürk
-PNET
Didem Çolpan Öksüz
-Medulloblastom
Hüseyin Bora
-Rabdomyosarkom
Bilge Gürsel
Pamuk Kozası 28.04.2018 16:00 - 17:00 Panel
PANEL: Radyobiyoloji
Oturum Başkanı: Arif Aras
-Stereotaktik radyoterapinin radyobiyolojisi
Haldun Şükrü Erkal
-Brakiterapi radyobiyolojisi
Melek Nur Yavuz
-Radyasyonun hedef dışı etkileri
Mine Genç
Portakal Çiçeği 28.04.2018 16:00 - 17:00 Panel
KARŞIT GÖRÜŞ: Erken Evre T1-2bN0M0 KHDAK Tedavi Tercihim
Oturum Başkanı: Ethem Nezih Oral
-Cerrahi
Ayten Kayı Cangır
-SABR
Pervin Hürmüz
Pamuk Kozası 28.04.2018 17:00 - 17:30 Panel
Reha Uzel Özel Oturumu
Konuşmacı: Sait Okkan
Pamuk Kozası 28.04.2018 17:30 - 18:30 Panel
Literatür Saati ve Sözel Bildiriler - Jinekolojik Kanserler
Sait Okkan
-4 Bildiri
Tartışmacı: Yasemin Bölükbaşı
Defne Yaprağı 28.04.2018 17:30 - 18:30 Panel
Literatür Saati ve Sözel Bildiriler - Hematolojik Tümörler
Emin Darendeliler
-4 bildiri
Tartışmacı: Aylin Fidan Korcum
Portakal Çiçeği 28.04.2018 17:30 - 18:30 Panel
Literatür Saati ve Sözel Bildiriler - Torasik Tümörler
Rıza Çetingöz
-4 Bildiri
Tartışmacı: Serap Akyürek
Portakal Çiçeği 28.04.2018 19:30 - 20:30 Panel
AÇILIŞ